Followers

Monday, December 5, 2011

אחרי הסנקציות: סוריה מסכימה לדרישת הליגה הערבית לשלוח משקיפים‎

אחרי הסנקציות: סוריה מסכימה לדרישת הליגה הערבית לשלוח משקיפים‎אחרי הסנקציות: סוריה מסכימה לדרישת הליגה הערבית לשלוח משקיפים‎בעקבות עוד אולטימטום שהציבה הליגה הערבית, הודיע משרד החוץ הסורי על קבלת הבקשה להצבת פקחים בנסיון לפתור את המשבר שהוביל ללחץ בינלאומי. ...‎אחרי הסנקציות: סוריה מסכימה לדרישת הליגה הערבית לשלוח משקיפים‎

No comments:

Post a Comment

Popular Posts