Followers

Thursday, November 3, 2011

ผู้ว่า กทม.ชี้น้ำขยายวงกว้าง ห่วงระบบระบายน้ำฝั่งตะวันตก

ผู้ว่า กทม.ชี้น้ำขยายวงกว้าง ห่วงระบบระบายน้ำฝั่งตะวันตก วันที่ 4 พ.ย.ที่สำนักการรระบายน้ำ กทม. 2 ดินแดง ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมใน กทม.ว่าปัจจุบันปริมาณน้ำแผ่ขยายวงกว้างมากขึ้น แต่คิดว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือที่แผ่ขยายมายังพื้นที่ส่วนกลางของ กทม. ... ผู้ว่า กทม.ชี้น้ำขยายวงกว้าง ห่วงระบบระบายน้ำฝั่งตะวันตก

No comments:

Post a Comment

Popular Posts