Followers

Saturday, November 19, 2011

Đang trao giải Nhân tài Đất Việt 2011

Đang trao giải Nhân tài Đất Việt 2011 (Dân trí) - Sau tuyên bố bắt đầu lễ trao giải của nhà báo Phạm Huy Hoàn - TBT báo điện tử Dân trí, Trưởng BTC Giải thưởng, cả hội trường nín thở khi tên những tác giả, nhóm tác giả đoạt giải được xướng lên. 20h50, Giải thưởng Nhân tài đất Việt Lĩnh vực ... Đang trao giải Nhân tài Đất Việt 2011

No comments:

Post a Comment

Popular Posts